Elektronisk cigarett blir en tobaksprodukt som alla andra

Förbud mot försäljning till under 18 år, förbud mot konsumtion i slutna områden som är öppna för allmänheten och restriktioner för reklam: den elektroniska cigaretten – med eller utan nikotin-är föremål för samma krav som den konventionella cigaretten. Det schweiziska parlamentet överväger för närvarande den nya lagen om reglering av tobaksprodukteryttre länk, och avser att inkludera alla alternativ som finns tillgängliga på marknaden: elektroniska cigaretter, tobaksprodukter för uppvärmning och snus (typiskt för Sverige: våt, pulveriserad tobak för oral användning). Du hittar ecigg på VapeSweden.se, Jooz.se, dk.vape.se, Peoplesmoker.se och Ecigaretter.se!

De två kamrarna har fortfarande viktiga skillnader att lösa. Tidigare försök att undanta e-cigaretter från de nya begränsningarna har dock upphävts. På så sätt följer det schweiziska parlamentet Europeiska unionen, som under 2014externa länk utfärdade ett antal krav på sammansättning, varningar och reklam för dessa. Många länder går ännu längre än det europeiska direktivet och förbjuder försäljning av ejuice så som The Sweet Stuff, Tobac King, Tropic King, Twelve Monkeys, Vape Breakfast Classics, Vape Cocktails, Vape Fruits, VGOD Ejuice, Vikingen e-juice, Wild Roots & Zen e-juice då dessa produkter till under 18-talet. Tyskland förbjöd användningen av elektroniska cigaretter av minderåriga, medan Frankrike förbjöd förångningsreklam.

Mindre skadlig produkt

Elektronisk cigarett extern länk dök upp i Schweiz ungefär tio år sedan. Lagligt behandlas de som utilitaristiska föremål och faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagstiftningen. Detta lämnade ett kryphål: eftersom e-cigaretter inte omfattas av tobaksproduktlagstiftning kan de säljas till minderåriga, användas på offentliga platser och annonseras i reklamfilmer. Dessutom beskattas de endast med en moms på 8%. Branschrepresentanter kom överens med den federala regeringen på minst två punkter: ålder för distribution och reklamrestriktioner.

Till marknadens besvikelse motsvarar den nya lagen e-cigaretter till tobaksvaror. “Det är en ersättningsanordning, som är ca 95% mindre skadligt än en vanlig cigarett,” konstaterar Isabelle Pasini, ordförande i Association de professionnels de förångning av Francophone Schweiz (Arpvexternal link). “Det är en nyhet, och så är det oundvikligt att det orsakar oro. Men det finns en blandning mellan tobak och nikotin, vilket gör vår kamp verkar lite som David mot Goliat.”

Ara Isabelle Pasini, det är viktigt att Eizfan det finns en differentierad reglering för elektroniska cigaretter. I synnerhet vill säljare att kunderna ska kunna fortsätta testa sina produkter i butiker, även om det är ett slutet utrymme öppet för allmänheten.

Under vissa omständigheter kommer e-cigaretter också att beskattas till en lägre skattesats än tobak enligt den nya lagen. Parlamentet vill att den externa leiLink ska ta hänsyn till den potentiellt lägre hälsorisken i skattesatsen.
Betydande potential för missbruk

“E-cigaretter är förmodligen mycket mindre skadliga än traditionella cigaretter, men hur mycket mindre? Vi kommer bara att veta på lång sikt, förklarar Markus Meury, talesman för den Schweiziska missbruk Association (Asdlink extern-Sucht Schweiz, på tyska). Enligt hans mening är det inte tillräckligt att beräkna utsläppen av produkter, eftersom effekten på människokroppen aldrig är linjär med mängden toxiner. “De produkter som för närvarande finns på marknaden har förmodligen nästan lika stor potential för missbruk som konventionella cigaretter”, sa Meury.

Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.

Scroll to top